EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

drive

N

แปลว่า แรงขับ

ตัวอย่าง หัวหน้าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมแรงขับของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้

เพิ่มเติม การจูงใจแบบหนึ่งซึ่งมีปัจจัยบางอย่างมาผลักดันให้คนหรือสัตว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า

แปลว่า การผลักดัน, แรงขับ, แรงผลักดัน

แปลว่า ถนน

แปลว่า การขับรถ, การขับขี่

แปลว่า การตี (ลูกกอล์ฟ)

แปลว่า แรงขับ

ตัวอย่าง Freud เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีแรงขับ ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับความอยู่รอดคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง

เพิ่มเติม แรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้เกิดพลังในการกระทำสิ่งต่างๆ

VI

แปลว่า ขับรถ, ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์

V

แปลว่า เคี่ยวเข็ญ

ตัวอย่าง แม่เคี่ยวเข็ญน้องให้ทำการบ้าน

เพิ่มเติม บีบบังคับ, บีบคั้นให้ได้ความลำบาก

แปลว่า จิก

เพิ่มเติม โขกสับเมื่อเป็นต่อ

แปลว่า ขี่

ตัวอย่าง ถ้าเธอเป็นคนขี่ฉันไม่นั่งด้วยหรอก

เพิ่มเติม ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไป

แปลว่า ขับ

ตัวอย่าง ถ้าเธอยังขับฉวัดเฉวียนแบบนี้อีก ฉันขอลงดีกว่า

เพิ่มเติม บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ

แปลว่า ขับดัน

ตัวอย่าง เชื้อเพลิงจะขับดันให้เกิดการเผาไหม้เร็วขึ้น

เพิ่มเติม ผลักหรือดันให้ทำงานด้วยแรงหรือกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง

แปลว่า ขับขี่

ตัวอย่าง ผมไม่มีวันจะขับขี่ยวดยานที่แสนแพงขนาดนี้เป็นแน่

เพิ่มเติม บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ

แปลว่า ไล่ต้อน

ตัวอย่าง ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน

เพิ่มเติม ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ

แปลว่า ขับรถ

ตัวอย่าง วินัยขับรถไปตามถนนนี้เป็นประจำทุกวัน

เพิ่มเติม บังคับรถยนต์ให้เคลื่อนไป

VT

แปลว่า พยายาม, ออกแรง, กระตุ้น

แปลว่า บังคับ, ควบคุม

แปลว่า ขับรถ, ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์

 ภาพประกอบ

 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า แรงขับ ประเภท N ตัวอย่าง หัวหน้าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมแรงขับของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้ เพิ่มเติม การจูงใจแบบหนึ่งซึ่งมีปัจจัยบางอย่างมาผลักดันให้คนหรือสัตว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า หมวด N
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า ขับรถ, ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์ ประเภท VI หมวด VI
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า เคี่ยวเข็ญ ประเภท V ตัวอย่าง แม่เคี่ยวเข็ญน้องให้ทำการบ้าน เพิ่มเติม บีบบังคับ, บีบคั้นให้ได้ความลำบาก หมวด V
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า การผลักดัน, แรงขับ, แรงผลักดัน ประเภท N หมวด N
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า ถนน ประเภท N หมวด N
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า การขับรถ, การขับขี่ ประเภท N หมวด N
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า จิก ประเภท V เพิ่มเติม โขกสับเมื่อเป็นต่อ หมวด V
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า การตี (ลูกกอล์ฟ) ประเภท N หมวด N
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า แรงขับ ประเภท N ตัวอย่าง Freud เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีแรงขับ ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับความอยู่รอดคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง เพิ่มเติม แรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้เกิดพลังในการกระทำสิ่งต่างๆ หมวด N
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า พยายาม, ออกแรง, กระตุ้น ประเภท VT หมวด VT
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า บังคับ, ควบคุม ประเภท VT หมวด VT
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า ขี่ ประเภท V ตัวอย่าง ถ้าเธอเป็นคนขี่ฉันไม่นั่งด้วยหรอก เพิ่มเติม ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไป หมวด V
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า ขับรถ, ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์ ประเภท VT หมวด VT
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า ขับ ประเภท V ตัวอย่าง ถ้าเธอยังขับฉวัดเฉวียนแบบนี้อีก ฉันขอลงดีกว่า เพิ่มเติม บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ หมวด V
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า ขับดัน ประเภท V ตัวอย่าง เชื้อเพลิงจะขับดันให้เกิดการเผาไหม้เร็วขึ้น เพิ่มเติม ผลักหรือดันให้ทำงานด้วยแรงหรือกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง หมวด V
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า ขับขี่ ประเภท V ตัวอย่าง ผมไม่มีวันจะขับขี่ยวดยานที่แสนแพงขนาดนี้เป็นแน่ เพิ่มเติม บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ หมวด V
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า ไล่ต้อน ประเภท V ตัวอย่าง ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน เพิ่มเติม ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ หมวด V
 • drive แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ drive แปลว่า ขับรถ ประเภท V ตัวอย่าง วินัยขับรถไปตามถนนนี้เป็นประจำทุกวัน เพิ่มเติม บังคับรถยนต์ให้เคลื่อนไป หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

daybreak decorative naga deviate diamond-shaped kite dig dirty disguise dislike dividend down payment drift dry out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "drive"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"