EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

cover

VI

แปลว่า ทำงานแทน

Posted on by Admin

V

แปลว่า ครอบคลุม

ตัวอย่าง กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการนำเข้าสินค้าด้วย

เพิ่มเติม มีส่วนเกี่ยวข้องถึง, รวมถึง, รวมอยู่ด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า กรอม

ตัวอย่าง กระโปรงของเธอยาวกรอมข้อเท้า

เพิ่มเติม ปกคลุมยาวลงมาเกินควร

Posted on by Admin

แปลว่า ครอบ

ตัวอย่าง หาอะไรมาครอบกับข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวจะเย็นหมด

เพิ่มเติม เอาของที่มีลักษณะคลุ่มๆ คล้ายขันคว่ำปิดงำไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ปกคลุม

ตัวอย่าง ความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณสวน

เพิ่มเติม แผ่คลุมอยู่เบื้องบน

Posted on by Admin

แปลว่า ปิด

ตัวอย่าง งานที่ทำจากปูนจะตกแต่งผิววัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นด้วยการลงรักปิดทองคำเปลวทับ

Posted on by Admin

แปลว่า ปรก

ตัวอย่าง นักร้องชายชื่อดังไว้ผมยาวปรกไหล่

Posted on by Admin

แปลว่า ปก

ตัวอย่าง ปลาส่วนใหญ่มีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งตัวปลา

เพิ่มเติม แผ่ออกคลุมเบื้องบน

Posted on by Admin

แปลว่า กำบัง

ตัวอย่าง สมัยโบราณตั้งแต่ครั้งมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำ มนุษย์ได้ใช้ถ้ำกำบังตนจากแดดฝน พายุ หิมะ และลูกเห็บ

Posted on by Admin

แปลว่า ห่ม

ตัวอย่าง แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย

เพิ่มเติม เอาผ้าคลุมตัว

Posted on by Admin

แปลว่า ปิด

ตัวอย่าง งานที่ทำจากปูนจะตกแต่งผิววัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นด้วยการลงรักปิดทองคำเปลวทับ

Posted on by Admin

แปลว่า กรูม

ตัวอย่าง หลังคากรูมบ้านไว้ทั้งหมด

Posted on by Admin

แปลว่า คลุม

ตัวอย่าง คนงานหญิงใช้ผ้าคลุมหัวและหน้าตา เพื่อป้องกันความร้อนจากแดด

เพิ่มเติม กิริยาที่เอาของที่เป็นผืนเช่นผ้าหรือเสื่อปกไว้

Posted on by Admin

แปลว่า คลุม

ตัวอย่าง ความมืดคลุมป่าทั้งป่าให้วังเวงนากลัวยิ่งขึ้น

เพิ่มเติม ครอบคลุมไปถึง, กินไปถึง

Posted on by Admin

แปลว่า เฟี้ยม

Posted on by Admin

แปลว่า หุ้ม

ตัวอย่าง ฆ้อนของเปียโนทำด้วยไม้หุ้มผ้าสักกะหลาด

เพิ่มเติม เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่งให้เรียบร้อย

Posted on by Admin

แปลว่า พอก

ตัวอย่าง รอยแผลเป็นที่หน้าดูจางไปเนื่องจากเจ้าตัวเอาฝุ่นพอกเสียหนา7

เพิ่มเติม โปะให้หนา

Posted on by Admin

N

แปลว่า ผ้าคลุม, ผ้าห่ม

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งป้องกันการกระแทก

Posted on by Admin

แปลว่า ฝา, ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด

Posted on by Admin

แปลว่า ผอก

ตัวอย่าง เขาวางผอกมีดไว้ข้างๆ มีดที่ลับคมเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มเติม ภาชนะที่อาจสวมหรือใส่สิ่งอื่นได้

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งที่ปกป้อง

Posted on by Admin

แปลว่า ปก

ตัวอย่าง เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ

เพิ่มเติม กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ

Posted on by Admin

แปลว่า ปกหนังสือ

Posted on by Admin

แปลว่า ประทุน

ตัวอย่าง เขาเดินไปบนถนนเห็นรถยนต์เปิดประทุนวิ่งผ่าน

เพิ่มเติม หลังคาเรือ รถ หรือเกวียนที่มีรูปโค้งคุ่มตามรูปเรือ รถ หรือเกวียน, เรียกมุ้งครอบที่หุบและกางได้คล้ายร่มว่า มุ้งประทุน

Posted on by Admin

แปลว่า ใบปก

ตัวอย่าง หนังสือของร้านเปิดใหม่ตรงหัวมุมถนน บริการเคลือบใบปกให้ลูกค้าฟรี

เพิ่มเติม กระดาษ หรือผ้า หรือหนัง ที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุด หรือหนังสือ

Posted on by Admin

แปลว่า สถานที่ซ่อน

Posted on by Admin

แปลว่า ที่บังตา, ที่บัง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า คลุม, ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม

Posted on by Admin

แปลว่า แต่งกาย, แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า

Posted on by Admin

แปลว่า ปิดบัง, ซ่อนเร้น

Posted on by Admin

แปลว่า รวมถึง, คลอบคลุมถึง

Posted on by Admin

แปลว่า ปู, พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า ฟักไข่, กกไข่

Posted on by Admin

แปลว่า ปกป้อง, คุ้มกัน

Posted on by Admin

แปลว่า ให้ข่าว, สืบข่าวสำหรับน.ส.พ.

Posted on by Admin

แปลว่า ห่ม, ใส่เสื้อผ้าให้, คลุมเสื้อผ้าให้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรอม หมายถึง:

 1. [กฺรอม] ว. ระทม, เจ็บชํ้าอยู่ภายในเรื่อยไป, เช่น กรอมใจ.

 2. [กฺรอม] ว. ปกหรือคลุมยาวลงมาเกินควร เช่น นุ่งผ้าซิ่นกรอมส้น.

พจนานุกรมไทย กรูม หมายถึง:

 1. [กฺรูม] ว. กรอม, คลุม, เช่น ห่มเพลาะกรูมกรอกรุยฉุยเฉิดฉัน. (มณีพิชัย).

พจนานุกรมไทย กำบัง หมายถึง:

 1. น. ช่อดอกไม้. (ช.).

 2. ก. บัง เช่น หาที่กําบังฝน, บังอย่างมิดชิด เช่น กําบังกายเข้าไป.

 3. น. ชื่อว่านต้นดั่งกระชาย หัวเล็ก ๆ ติดกันดั่งกล้วยไข่ ต้นและใบเขียว เนื้อในขาว ใช้สําหรับเป็นว่านกันภัยในทางลัทธิ และกันว่านร้ายต่าง ๆ, ว่านกั้นบัง ก็เรียก. (พจน. ๒๔๙๓).

พจนานุกรมไทย ครอบ หมายถึง:

 1. [คฺรอบ] ก. ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้, ถ่ายทอดความรู้ให้; ทําพิธีรับรองความรู้ เช่น ครูครอบศิษย์ (อย่างครูครอบศิษย์ด้วยหัวโขน).

 2. [คฺรอบ] ก. เอาของที่มีลักษณะคลุ่ม ๆ คล้ายขันควํ่าเป็นต้นปิดงําไว้ เช่น เอาฝาชีครอบ เอากะลาครอบ. น. แก้วรูปลูกฟักตัดสําหรับครอบพระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น; ภาชนะชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ รูปทรงคล้ายลูกฟักหรือคล้ายน้ำเต้า มีเชิง ฝาครอบเป็นรูปทรงหัวเม็ดทรงมัณฑ์เป็นต้น สำหรับใส่น้ำมนต์.

พจนานุกรมไทย ครอบคลุม หมายถึง:

 1. ก. รวมไปถึง.

พจนานุกรมไทย คลุม หมายถึง:

 1. [คฺลุม] ก. ปกหรือปิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เสียหายหรือทำให้มองไม่เห็นเป็นต้น เช่น เอาผ้าใบคลุมรถยนต์ไว้ ไม้เลื้อยคลุมหลังคา; ครอบไปถึง เช่น คำนี้คลุมไม่ถึง.

พจนานุกรมไทย ปก หมายถึง:

 1. (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ปลาแก้มชํ้า. (ดู แก้มชํ้า).

 2. ก. แผ่ออกคลุมเบื้องบน เช่น ตะไคร้ใบปกดิน. น. กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือเป็นต้น, ใบปก ก็เรียก; แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง ๒ ข้าง เช่น ปกเชิ้ต ปกเสื้อนอก.

พจนานุกรมไทย ปกคลุม หมายถึง:

 1. ก. แผ่คลุมอยู่เบื้องบน.

พจนานุกรมไทย ปรก หมายถึง:

 1. [ปฺรก] น. ซุ้มเล็ก ๆ ที่พระสงฆ์อาศัยในเวลาอยู่ปริวาส. ก. ปก, ปิด, คลุม, เช่น พระนาคปรก ผมปรกหน้า.

 2. [ปฺรก] น. เรียกผู้นั่งภาวนาในพิธีปลุกเสก เช่น ในพิธีพุทธาภิเษก ว่า คณะปรก.

พจนานุกรมไทย ประทุน หมายถึง:

 1. น. หลังคาเรือ รถ หรือเกวียนที่มีรูปโค้งคุ่มตามรูปเรือ รถ หรือเกวียน, เรียกมุ้งครอบที่หุบและกางได้คล้ายร่มว่า มุ้งประทุน.

พจนานุกรมไทย ปิด หมายถึง:

 1. ก. กันหรือกั้นไว้ไม่ให้เผยออก เช่น ปิดฝาหม้อ, กันหรือกั้นไว้ให้เข้าออกไม่ได้ เช่น ปิดถนน; ติด เช่น ปิดประกาศ ปิดทอง; โดยปริยายหมายความว่า หยุด เช่น โรงเรียนปิด, ทําให้หยุด เช่น ปิดพัดลม ปิดวิทยุ, ไม่เปิดเผย เช่น ปิดวิชา ปิดความ.

พจนานุกรมไทย ผอก หมายถึง:

 1. น. การกินข้าว; ข้าวที่กิน; ภาชนะที่อาจสวมหรือใส่สิ่งอื่นได้, ปลอก; ปลาหรือกุ้งประสมตํากับเกลือ. (ถิ่น-อีสาน) ก. ใช้ข้าวสุกเป็นเครื่องมือในการเชื้อเชิญผีออกจากคนที่กำลังเจ็บป่วยเพื่อให้หาย.

 2. ว. น่าเกลียด เช่น แลจะให้แก่พราหมณ์เถ้าผอกหงอกหลง. (ม. คําหลวง มหาราช).

พจนานุกรมไทย พอก หมายถึง:

 1. ก. หุ้ม เช่น พอกไข่, พูน, โปะให้หนา เช่น พอกแป้ง. ว. โป่งออกมา เช่น คอพอก.

 2. (กลอน) ก. โพกผ้า. น. ผ้าโพกคล้ายหมวก.

 3. น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ในสกุล Perigrypta วงศ์ Veneridae รูปร่างและเปลือกหนาคล้ายหอยตลับ แต่ผิวเปลือกนอกสาก สีครีม เช่น ชนิด P. puerpera.

พจนานุกรมไทย หุ้ม หมายถึง:

 1. ก. เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่ง, อาการที่สิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น กาบหรือเปลือกเป็นต้น โอบคลุมของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น หนังหุ้มกระดูก กาบกล้วยหุ้มหยวกเปลือกหุ้มกระพี้ รองเท้าหุ้มส้น.

พจนานุกรมไทย ห่ม หมายถึง:

 1. ก. ขย่ม เช่น เด็กห่มกิ่งพุทรา ห่มเสาเข็ม.

 2. ก. ใช้ผ้าเป็นต้นคลุมหรือพันสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เช่น ห่มผ้า ห่มสไบ เอาผ้าไปห่มต้นโพธิ์.

พจนานุกรมไทย เฟี้ยม หมายถึง:

 1. น. ฝาที่ทําเป็นบาน ๆ พับได้. ก. ปิด, กั้น, บัง.

พจนานุกรมไทย ใบปก หมายถึง:

 1. น. กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ, ปก ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ทำงานแทน ประเภท VI หมวด VI
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ครอบคลุม ประเภท V ตัวอย่าง กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงเรื่องการนำเข้าสินค้าด้วย เพิ่มเติม มีส่วนเกี่ยวข้องถึง, รวมถึง, รวมอยู่ด้วย หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ผ้าคลุม, ผ้าห่ม ประเภท N หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า สิ่งป้องกันการกระแทก ประเภท N หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ฝา, ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด ประเภท N หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า คลุม, ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม ประเภท VT หมวด VT
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า กรอม ประเภท V ตัวอย่าง กระโปรงของเธอยาวกรอมข้อเท้า เพิ่มเติม ปกคลุมยาวลงมาเกินควร หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ผอก ประเภท N ตัวอย่าง เขาวางผอกมีดไว้ข้างๆ มีดที่ลับคมเรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติม ภาชนะที่อาจสวมหรือใส่สิ่งอื่นได้ หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า แต่งกาย, แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า ประเภท VT หมวด VT
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ครอบ ประเภท V ตัวอย่าง หาอะไรมาครอบกับข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวจะเย็นหมด เพิ่มเติม เอาของที่มีลักษณะคลุ่มๆ คล้ายขันคว่ำปิดงำไว้ หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปกคลุม ประเภท V ตัวอย่าง ความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณสวน เพิ่มเติม แผ่คลุมอยู่เบื้องบน หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปิด ประเภท V ตัวอย่าง งานที่ทำจากปูนจะตกแต่งผิววัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นด้วยการลงรักปิดทองคำเปลวทับ หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปรก ประเภท V ตัวอย่าง นักร้องชายชื่อดังไว้ผมยาวปรกไหล่ หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปก ประเภท V ตัวอย่าง ปลาส่วนใหญ่มีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งตัวปลา เพิ่มเติม แผ่ออกคลุมเบื้องบน หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า กำบัง ประเภท V ตัวอย่าง สมัยโบราณตั้งแต่ครั้งมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำ มนุษย์ได้ใช้ถ้ำกำบังตนจากแดดฝน พายุ หิมะ และลูกเห็บ หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปิดบัง, ซ่อนเร้น ประเภท VT หมวด VT
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ห่ม ประเภท V ตัวอย่าง แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย เพิ่มเติม เอาผ้าคลุมตัว หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า สิ่งที่ปกป้อง ประเภท N หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปก ประเภท N ตัวอย่าง เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ เพิ่มเติม กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า รวมถึง, คลอบคลุมถึง ประเภท VT หมวด VT
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปกหนังสือ ประเภท N หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปู, พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย ประเภท VT หมวด VT
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ประทุน ประเภท N ตัวอย่าง เขาเดินไปบนถนนเห็นรถยนต์เปิดประทุนวิ่งผ่าน เพิ่มเติม หลังคาเรือ รถ หรือเกวียนที่มีรูปโค้งคุ่มตามรูปเรือ รถ หรือเกวียน, เรียกมุ้งครอบที่หุบและกางได้คล้ายร่มว่า มุ้งประทุน หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปิด ประเภท V ตัวอย่าง งานที่ทำจากปูนจะตกแต่งผิววัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นด้วยการลงรักปิดทองคำเปลวทับ หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ใบปก ประเภท N ตัวอย่าง หนังสือของร้านเปิดใหม่ตรงหัวมุมถนน บริการเคลือบใบปกให้ลูกค้าฟรี เพิ่มเติม กระดาษ หรือผ้า หรือหนัง ที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุด หรือหนังสือ หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า กรูม ประเภท V ตัวอย่าง หลังคากรูมบ้านไว้ทั้งหมด หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า คลุม ประเภท V ตัวอย่าง คนงานหญิงใช้ผ้าคลุมหัวและหน้าตา เพื่อป้องกันความร้อนจากแดด เพิ่มเติม กิริยาที่เอาของที่เป็นผืนเช่นผ้าหรือเสื่อปกไว้ หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า สถานที่ซ่อน ประเภท N หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า คลุม ประเภท V ตัวอย่าง ความมืดคลุมป่าทั้งป่าให้วังเวงนากลัวยิ่งขึ้น เพิ่มเติม ครอบคลุมไปถึง, กินไปถึง หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ฟักไข่, กกไข่ ประเภท VT หมวด VT
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ปกป้อง, คุ้มกัน ประเภท VT หมวด VT
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ให้ข่าว, สืบข่าวสำหรับน.ส.พ. ประเภท VT หมวด VT
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า เฟี้ยม ประเภท V หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ห่ม, ใส่เสื้อผ้าให้, คลุมเสื้อผ้าให้ ประเภท VT หมวด VT
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า หุ้ม ประเภท V ตัวอย่าง ฆ้อนของเปียโนทำด้วยไม้หุ้มผ้าสักกะหลาด เพิ่มเติม เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่งให้เรียบร้อย หมวด V
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า ที่บังตา, ที่บัง ประเภท N หมวด N
 • cover แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cover แปลว่า พอก ประเภท V ตัวอย่าง รอยแผลเป็นที่หน้าดูจางไปเนื่องจากเจ้าตัวเอาฝุ่นพอกเสียหนา7 เพิ่มเติม โปะให้หนา หมวด V

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cover"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"