ภาษาอังกฤษ

concentrate

V

แปลว่า ใจจดใจจ่อ

ตัวอย่าง เขาใจจดใจจ่ออยู่กับการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้

เพิ่มเติม มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำสมาธิ

ตัวอย่าง การให้เด็กนักเรียนทำสมาธิ จะช่วยมีให้ความจำดีและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ก้มหน้าก้มตา

ตัวอย่าง ทุกวันนี้นักวิจัยสาขาปัญญาประดิษฐ์ต่างก้มหน้าก้มตาคิดค้นหาหนทางและเทคนิคใหม่ๆ เสมอ

เพิ่มเติม ทำโดยไม่มองดูสิ่งอื่น ทำโดยตั้งใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ตั้งสมาธิ

ตัวอย่าง หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

เพิ่มเติม รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน

Posted on by Admin

แปลว่า มุ

ตัวอย่าง เขามุเรียนด้านภาษาอังกฤษจนถึงขั้นสูงแล้ว

เพิ่มเติม มุ่งเอาจริงเอาจังไปทางเดียว

Posted on by Admin

แปลว่า เข้าสมาธิ

ตัวอย่าง ท่านกำลังเข้าสมาธิ อย่าทำเสียงดังรบกวน

เพิ่มเติม ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเดียว

Posted on by Admin

แปลว่า จดจ่อ

ตัวอย่าง เด็กๆ กำลังจดจ่ออยู่กับนิทานเรื่องใหม่ที่คุณครูกำลังจะเล่าให้ฟัง

เพิ่มเติม มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่

Posted on by Admin

N

แปลว่า สิ่งที่ถูกทำให้มีความเข้มข้นขึ้น

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้เข้มข้นขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เพ่งความสนใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เพ่งความสนใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ใจจดใจจ่อ หมายถึง:

 1. ว. มุ่งอยู่, เป็นห่วงอยู่.

พจนานุกรมไทย ก้มหน้าก้มตา หมายถึง:

 1. (สํา) ก. ทําโดยไม่มองดูสิ่งอื่น, ทําโดยตั้งใจ, เช่น ก้มหน้าก้มตาทําไปจนกว่าจะสําเร็จ.

พจนานุกรมไทย มุ หมายถึง:

 1. ก. ตั้งใจเอาจริงเอาจัง เช่น มุดูหนังสือ มุสู้ มุจะเอาชนะให้ได้, มักใช้เข้าคู่กับคำ มานะ เป็น มุมานะ เช่น เขามุมานะทำงาน.

พจนานุกรมไทย เข้าสมาธิ หมายถึง:

 1. [-สะมาทิ] ก. ทําจิตให้แน่วแน่อย่างเข้าฌาน.

พจนานุกรมไทย จดจ่อ หมายถึง:

 1. ก. มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่.

 ภาพประกอบ

 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate
 • concentrate

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "concentrate"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"