ภาษาอังกฤษ call in, call-in

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

call in

PHRV

แปลว่า เรียกให้เข้ามาข้างใน

Posted on by Admin

แปลว่า เชิญมาบ้าน

Posted on by Admin

แปลว่า เลิกใช้ (เหรียญหรือธนบัตร)

Posted on by Admin

แปลว่า โทรเข้ามา

Posted on by Admin

แปลว่า เรียกเก็บ (หนี้สิน), เรียกคืน

Posted on by Admin

แปลว่า แวะเยี่ยม (ไม่นาน)

Posted on by Admin

แปลว่า แวะเยี่ยม (ไม่นาน)

Posted on by Admin

แปลว่า เชิญมา, เชิญ, เรียกมา

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ

call-in

N

แปลว่า รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • call in
  • call in
  • call-in
  • call in
  • call in
  • call in
  • call in
  • call in
  • call in

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "call in"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"