EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

buff

ADJ

แปลว่า ที่ทำจากหนังควาย

Posted on by Admin

แปลว่า ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง

Posted on by Admin

แปลว่า ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง)

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ขัดให้เป็นเงา

Posted on by Admin

แปลว่า การขัดเพื่อทำให้พื้นผิวนุ่ม

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้แรงน้อยลง

Posted on by Admin

N

แปลว่า การเปลือยกาย (คำที่ไม่เป็นทางการ)

Posted on by Admin

แปลว่า คนที่รู้หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ

Posted on by Admin

แปลว่า หนังที่ไม่ได้ย้อม มีลักษณะหนานุ่ม มักจะทำจากหนังควาย

Posted on by Admin

แปลว่า สีน้ำตาลอมเหลือง, สีแทน

Posted on by Admin

แปลว่า ควาย (คำที่ไม่เป็นทางการ)

Posted on by Admin

แปลว่า เกราะที่ป้องกันใบหน้าส่วนล่างและลำคอ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า ที่ทำจากหนังควาย ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า ขัดให้เป็นเงา ประเภท VT หมวด VT
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า การเปลือยกาย (คำที่ไม่เป็นทางการ) ประเภท N หมวด N
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า คนที่รู้หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ ประเภท N หมวด N
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า หนังที่ไม่ได้ย้อม มีลักษณะหนานุ่ม มักจะทำจากหนังควาย ประเภท N หมวด N
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง) ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า การขัดเพื่อทำให้พื้นผิวนุ่ม ประเภท VT หมวด VT
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า สีน้ำตาลอมเหลือง, สีแทน ประเภท N หมวด N
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า ควาย (คำที่ไม่เป็นทางการ) ประเภท N หมวด N
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า เกราะที่ป้องกันใบหน้าส่วนล่างและลำคอ ประเภท N หมวด N
 • buff แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ buff แปลว่า ทำให้แรงน้อยลง ประเภท VT หมวด VT

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "buff"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"