ภาษาไทย

ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง

ADJ

ภาษาอังกฤษ buff

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ caramel

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง
  • ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"