EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

bar

N

แปลว่า บาร์

เพิ่มเติม หน่วยวัดความกดอากาศ 1 บาร์มีค่าเท่ากับ 106 ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ 105 นิวตันต่อตารางเมตร

Posted on by Admin

แปลว่า บาร์

เพิ่มเติม หน่วยวัดความดึงดูดของโลก 1 บาร์มีค่าเท่ากับ 980.616 เซนติเมตรต่อวินาที

Posted on by Admin

แปลว่า แถบ, เส้น, ลำ, ริ้ว

Posted on by Admin

แปลว่า กลอนประตู

Posted on by Admin

แปลว่า บาร ์2

ตัวอย่าง เกาะแห่งนี้ไม่มีบาร์ หรือความเริงรมย์ใดๆ นอกจากธรรมชาติ

เพิ่มเติม ร้านขายเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ มักมีดนตรีและที่ให้ลูกค้าเต้นรำด้วย

Posted on by Admin

แปลว่า เคาน์เตอร์ในร้านอาหาร

Posted on by Admin

แปลว่า สันดอน

Posted on by Admin

แปลว่า แท่งสบู่

Posted on by Admin

แปลว่า บัลลังก์ศาล, ที่พิจารณาคดี, คอก

Posted on by Admin

แปลว่า ลูกกรง, แท่ง, ซี่

Posted on by Admin

แปลว่า ห้องขัง, กรงขัง, กรง

Posted on by Admin

แปลว่า อาชีพทนายความ, เกี่ยวกับด้านกฎหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า ซี่กรง

ตัวอย่าง นกแก้วบินมาเกาะที่ซี่กรง ส่งเสียงร้องดังลั่น

เพิ่มเติม ส่วนของกรงที่มีลักษณะเล็กๆ ยาวๆ เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวทำจากเหล็ก เป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า อุปสรรค, เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง

Posted on by Admin

แปลว่า ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, ร้านเหล้า, บาร์

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ขัดขวาง

Posted on by Admin

แปลว่า ใส่กลอนประตู

Posted on by Admin

แปลว่า สะกัดกั้น, ขัดขวาง, ต่อต้าน

Posted on by Admin

V

แปลว่า ขนัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขนัน หมายถึง:

 1. [ขะหฺนัน] น. ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง, คู่กับ ขนุน. (ปรัดเล).

 2. [ขะหฺนัน] ก. กัน, บัง, ขวาง, เช่น ขนันนํ้า; วง, ล้อม, เช่น ล้อมขนัน; ผูก, รัด, เช่น ขนันศพเด็ก. ว. ขัน.

พจนานุกรมไทย ขัดขวาง หมายถึง:

 1. ก. ทําให้ไม่สะดวก, ทําให้ติดขัด.

พจนานุกรมไทย บาร์ หมายถึง:

 1. (อุตุ) น. หน่วยวัดความกดอากาศ ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ ๑๐๖ ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ ๑๐๕ นิวตันต่อตารางเมตร; (ธรณี) หน่วยวัดความดึงดูดของโลก ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ ๙๘๐.๖๑๖ เซนติเมตรต่อวินาที ต่อ วินาที. (อ. bar).

 2. น. ร้านขายเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ มักมีดนตรีและที่ให้ลูกค้าเต้นรําด้วย, สถานบริการเหล้าหรือเครื่องดื่มภายในบ้านเป็นต้น เช่น เปิดฟรีบาร์. (อ. bar).

พจนานุกรมไทย สันดอน หมายถึง:

 1. น. ดินหรือกรวดทรายเป็นต้นซึ่งนํ้าพัดเอามารวมกัน ปรากฏนูนยาวอยู่ใต้นํ้า ทําให้สูงเป็นสันขึ้น, หลังเต่า ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า บาร์ ประเภท N เพิ่มเติม หน่วยวัดความกดอากาศ 1 บาร์มีค่าเท่ากับ 106 ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ 105 นิวตันต่อตารางเมตร หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า บาร์ ประเภท N เพิ่มเติม หน่วยวัดความดึงดูดของโลก 1 บาร์มีค่าเท่ากับ 980.616 เซนติเมตรต่อวินาที หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า แถบ, เส้น, ลำ, ริ้ว ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า กลอนประตู ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า ขัดขวาง ประเภท VT หมวด VT
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า บาร ์2 ประเภท N ตัวอย่าง เกาะแห่งนี้ไม่มีบาร์ หรือความเริงรมย์ใดๆ นอกจากธรรมชาติ เพิ่มเติม ร้านขายเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ มักมีดนตรีและที่ให้ลูกค้าเต้นรำด้วย หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า เคาน์เตอร์ในร้านอาหาร ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า ใส่กลอนประตู ประเภท VT หมวด VT
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า สันดอน ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า แท่งสบู่ ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า บัลลังก์ศาล, ที่พิจารณาคดี, คอก ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า ลูกกรง, แท่ง, ซี่ ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า ห้องขัง, กรงขัง, กรง ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า อาชีพทนายความ, เกี่ยวกับด้านกฎหมาย ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า ขนัน ประเภท V หมวด V
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า ซี่กรง ประเภท N ตัวอย่าง นกแก้วบินมาเกาะที่ซี่กรง ส่งเสียงร้องดังลั่น เพิ่มเติม ส่วนของกรงที่มีลักษณะเล็กๆ ยาวๆ เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวทำจากเหล็ก เป็นต้น หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า อุปสรรค, เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง ประเภท N หมวด N
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า สะกัดกั้น, ขัดขวาง, ต่อต้าน ประเภท VT หมวด VT
 • bar แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bar แปลว่า ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, ร้านเหล้า, บาร์ ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bar"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"