EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

asterisk

N

แปลว่า ดอกจัน

ตัวอย่าง ฉันเขียนดอกจันหน้าคำสำคัญ

เพิ่มเติม เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *

Posted on by Admin

แปลว่า เครื่องหมายดอกจัน

ตัวอย่าง ประโยคที่มีเครื่องหมายดอกจันอยู่หน้าประโยคแสดงว่าเป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้

เพิ่มเติม เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *

Posted on by Admin

แปลว่า เครื่องหมายดอกจัน ( * )

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ใส่เครื่องหมายดอกจัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดอกจัน หมายถึง:

  1. น. รูปกลม ๆ เป็นจัก ๆ ดังนี้ *.

 ภาพประกอบ

  • asterisk แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ asterisk แปลว่า ดอกจัน ประเภท N ตัวอย่าง ฉันเขียนดอกจันหน้าคำสำคัญ เพิ่มเติม เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ * หมวด N
  • asterisk แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ asterisk แปลว่า เครื่องหมายดอกจัน ประเภท N ตัวอย่าง ประโยคที่มีเครื่องหมายดอกจันอยู่หน้าประโยคแสดงว่าเป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้ เพิ่มเติม เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ * หมวด N
  • asterisk แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ asterisk แปลว่า เครื่องหมายดอกจัน ( * ) ประเภท N หมวด N
  • asterisk แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ asterisk แปลว่า ใส่เครื่องหมายดอกจัน ประเภท VT หมวด VT

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "asterisk"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"