EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

arouse

VT

แปลว่า กระตุ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ปลุกให้ตื่นขึ้น

Posted on by Admin

V

แปลว่า เร้าอารมณ์

เพิ่มเติม กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระตุ้น หมายถึง:

  1. ก. ใช้มือหรือสิ่งใด ๆ กระแทกเบา ๆ ให้รู้ตัว, โดยปริยายหมายความว่า เตือนหรือหนุน เช่น กระตุ้นให้รีบทํางาน, ช่วยเร่ง เช่น ใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจที่หยุดเต้นให้เต้นต่อไป.

 ภาพประกอบ

  • arouse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arouse แปลว่า กระตุ้น ประเภท VT หมวด VT
  • arouse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arouse แปลว่า เร้าอารมณ์ ประเภท V เพิ่มเติม กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น หมวด V
  • arouse แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arouse แปลว่า ปลุกให้ตื่นขึ้น ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "arouse"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"