EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

apron

N

แปลว่า ผ้ากันเปื้อน

ตัวอย่าง พวกพนักเสริฟอยู่ในชุดสีฟ้าพร่างสว่างสวยคาดทับด้วยผ้ากันเปื้อน

เพิ่มเติม ผ้าสำหรับคลุมส่วนหน้าของร่างกายโดยผูกไว้กับเอว เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมอยู่

Posted on by Admin

แปลว่า ผ้ากันเปื้อน

Posted on by Admin

แปลว่า ที่กำบัง

Posted on by Admin

แปลว่า ชุดกันเปื้อน

ตัวอย่าง การสวมชุดกันเปื้อนในเวลาทำงานช่วยให้เสื้อผ้าไม่สกปรกมาก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • apron แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ apron แปลว่า ผ้ากันเปื้อน ประเภท N ตัวอย่าง พวกพนักเสริฟอยู่ในชุดสีฟ้าพร่างสว่างสวยคาดทับด้วยผ้ากันเปื้อน เพิ่มเติม ผ้าสำหรับคลุมส่วนหน้าของร่างกายโดยผูกไว้กับเอว เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมอยู่ หมวด N
  • apron แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ apron แปลว่า ผ้ากันเปื้อน ประเภท N หมวด N
  • apron แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ apron แปลว่า ที่กำบัง ประเภท N หมวด N
  • apron แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ apron แปลว่า ชุดกันเปื้อน ประเภท N ตัวอย่าง การสวมชุดกันเปื้อนในเวลาทำงานช่วยให้เสื้อผ้าไม่สกปรกมาก หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "apron"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"