EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ผ้ากันเปื้อน

N

ภาษาอังกฤษ apron

ตัวอย่าง พวกพนักเสริฟอยู่ในชุดสีฟ้าพร่างสว่างสวยคาดทับด้วยผ้ากันเปื้อน

เพิ่มเติม ผ้าสำหรับคลุมส่วนหน้าของร่างกายโดยผูกไว้กับเอว เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมอยู่

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ apron

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ dickey

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ sercviette

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผ้ากันเปื้อน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ้ากันเปื้อน แปลว่า apron ประเภท N ตัวอย่าง พวกพนักเสริฟอยู่ในชุดสีฟ้าพร่างสว่างสวยคาดทับด้วยผ้ากันเปื้อน เพิ่มเติม ผ้าสำหรับคลุมส่วนหน้าของร่างกายโดยผูกไว้กับเอว เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมอยู่ หมวด N
  • ผ้ากันเปื้อน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ้ากันเปื้อน แปลว่า apron ประเภท N หมวด N
  • ผ้ากันเปื้อน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ้ากันเปื้อน แปลว่า dickey ประเภท N หมวด N
  • ผ้ากันเปื้อน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ้ากันเปื้อน แปลว่า sercviette ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผ้ากันเปื้อน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"