EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

appendix

N

แปลว่า ภาคผนวก

ตัวอย่าง ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก

เพิ่มเติม ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน

Posted on by Admin

แปลว่า ภาคผนวก, ส่วนเพิ่ม

Posted on by Admin

แปลว่า ไส้ติ่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไส้ติ่ง หมายถึง:

  1. น. ไส้ที่เป็นติ่งย้อยจากลําไส้ใหญ่ของคน, ไส้ตัน ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • appendix แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ appendix แปลว่า ภาคผนวก ประเภท N ตัวอย่าง ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก เพิ่มเติม ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน หมวด N
  • appendix แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ appendix แปลว่า ภาคผนวก, ส่วนเพิ่ม ประเภท N หมวด N
  • appendix แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ appendix แปลว่า ไส้ติ่ง ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "appendix"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"