EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ภาคผนวก

N

ภาษาอังกฤษ appendix

ตัวอย่าง ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก

เพิ่มเติม ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ annex

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ภาคผนวก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาคผนวก แปลว่า appendix ประเภท N ตัวอย่าง ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก เพิ่มเติม ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน หมวด N
  • ภาคผนวก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาคผนวก แปลว่า annex ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภาคผนวก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"