EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

alumni

N

แปลว่า ศิษย์เก่า

Posted on by Admin

แปลว่า ศิษย์เก่า

ตัวอย่าง งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ ข้าราชการตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

เพิ่มเติม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ศิษย์เก่า หมายถึง:

  1. น. ผู้ที่เคยศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น งานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.

 ภาพประกอบ

  • alumni แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alumni แปลว่า ศิษย์เก่า ประเภท N หมวด N
  • alumni แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alumni แปลว่า ศิษย์เก่า ประเภท N ตัวอย่าง งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ ข้าราชการตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพิ่มเติม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "alumni"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"