EN-TH Dictionary

 ภาพประกอบ

 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า มัตถก ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า ต้น ประเภท N ตัวอย่าง คุณทวดของเธอเป็นต้นห้องของพระราชินิในรัชกาลก่อน เพิ่มเติม ใช้ประกอบหน้าคำอื่น แปลว่า ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่รักษาสิ่งของหรือทำกิจการประจำ หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า ศีรษะ ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า เกศา ประเภท N ตัวอย่าง พระเกศาของสมเด็จวัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส) พิมพ์ทรงเจดีย์คล้ายปลีกล้วย หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า จุดวิกฤต ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า กระบาล ประเภท N ตัวอย่าง อย่ามาเล่นกระบาลฉัน ฉันไม่ชอบ หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า มัสดก ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า ศิระ ประเภท N ตัวอย่าง อาณาประชาราษฎร์จึงเย็นศิระเพราะพระบริบาล หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า เกล้า ประเภท N ตัวอย่าง การลงภาพบุคคลในสถาบันที่สาธารณชนเคารพสักการะและนับถือไว้เหนือเกล้าเหนือหัวนั้นควรระมัดระวังความเสื่อมเสียหายให้มาก หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า จ่า ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า ควบคุม, ดูแล, จัดการ ประเภท VT หมวด VT
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า มัสดก ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า หัวหน้ากลุ่ม ประเภท N ตัวอย่าง หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า หัวหน้า, ผู้นำ ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า ศีรษะ, หัว ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า มุ่งหน้าไป, มุ่งไปทาง ประเภท VI หมวด VI
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า กบาล ประเภท N ตัวอย่าง นักเลงหัวไม้แถวบ้านถูกจับเพราะใช้ไม้ตีกบาลนักเลงอีกพวกหนึ่ง เพิ่มเติม ส่วนบนสุดของร่างกายคน หรือ สัตว์ หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า มัตถก ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า เกศ ประเภท N ตัวอย่าง ขณะนั่งสูบยาอยู่ริมฝั่งก็มองเห็นเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นปริ่มน้ำ หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า มุทธา ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า สมอง, ความคิด ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า วรงค์ ประเภท N เพิ่มเติม ส่วนสำคัญของร่างกาย หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า ส่วนบน, ส่วนยอด ประเภท N หมวด N
 • head แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ head แปลว่า สำคัญที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "head"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"