ภาษาไทย

ศีรษะ

N

ภาษาอังกฤษ head

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ caput

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ศีรษะ หมายถึง:

  1. [สีสะ] น. หัว (เป็นคําสุภาพที่ใช้แก่คน). (ส.; ป. สีส)

 ภาพประกอบ

  • ศีรษะ
  • ศีรษะ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ศีรษะ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"