ภาษาอังกฤษ

alone

ADV

แปลว่า โดยลำพัง

ตัวอย่าง แม่ทำงานโดยลำพังคนเดียว

เพิ่มเติม ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว

แปลว่า เอง

ตัวอย่าง พ่อแม่มักจะไม่ค่อยปล่อยให้ลูกๆ อยู่บ้านกันเองตามลำพัง

เพิ่มเติม ตามลำพัง, เฉพาะตน

แปลว่า โดยลำพัง, แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง

แปลว่า ตามลำพัง

ตัวอย่าง เขาชอบมานั่งคิดงานอยู่ที่สวนนี้ตามลำพังทุกเย็น

เพิ่มเติม โดดเดี่ยว, เฉพาะตัวเอง, ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น

แปลว่า เพียงลำพัง

ตัวอย่าง ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น

เพิ่มเติม เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น

แปลว่า โดดเดี่ยว

ตัวอย่าง โรงนาเก่าๆ หลังนั้นปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างคูน้ำเล็กๆ

เพิ่มเติม เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร

แปลว่า คนเดียว

ตัวอย่าง เขาทำงานชิ้นนี้คนเดียวเลยทำเสร็จช้ามาก

เพิ่มเติม ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว

แปลว่า แต่ลำพัง

ตัวอย่าง ทีนี้ผมรู้แล้วว่าเราต้องสู้ศึกนี้แต่ลำพัง

เพิ่มเติม ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว

แปลว่า ลำพัง

ตัวอย่าง ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง

เพิ่มเติม ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น

ADJ

แปลว่า โดด

ตัวอย่าง กระต่ายตัวผู้มักใจแคบ ชอบหากินไปแต่ลำพังตัวเดียวโดดๆ

เพิ่มเติม อันเดียวเด่น

แปลว่า โดยลำพัง, แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง

แปลว่า เดี่ยว

ตัวอย่าง ครอบครัวไทยในปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแต่พ่อแม่ลูก

เพิ่มเติม ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย

N

แปลว่า คนเดียว โดดเดี่ยว

ตัวอย่าง เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยว

 ภาพประกอบ

 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า โดยลำพัง ประเภท ADV ตัวอย่าง แม่ทำงานโดยลำพังคนเดียว เพิ่มเติม ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว หมวด ADV
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า เอง ประเภท ADV ตัวอย่าง พ่อแม่มักจะไม่ค่อยปล่อยให้ลูกๆ อยู่บ้านกันเองตามลำพัง เพิ่มเติม ตามลำพัง, เฉพาะตน หมวด ADV
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า โดยลำพัง, แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง ประเภท ADV หมวด ADV
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า ตามลำพัง ประเภท ADV ตัวอย่าง เขาชอบมานั่งคิดงานอยู่ที่สวนนี้ตามลำพังทุกเย็น เพิ่มเติม โดดเดี่ยว, เฉพาะตัวเอง, ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น หมวด ADV
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า เพียงลำพัง ประเภท ADV ตัวอย่าง ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น เพิ่มเติม เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น หมวด ADV
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า โดดเดี่ยว ประเภท ADV ตัวอย่าง โรงนาเก่าๆ หลังนั้นปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างคูน้ำเล็กๆ เพิ่มเติม เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร หมวด ADV
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า โดด ประเภท ADJ ตัวอย่าง กระต่ายตัวผู้มักใจแคบ ชอบหากินไปแต่ลำพังตัวเดียวโดดๆ เพิ่มเติม อันเดียวเด่น หมวด ADJ
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า คนเดียว ประเภท ADV ตัวอย่าง เขาทำงานชิ้นนี้คนเดียวเลยทำเสร็จช้ามาก เพิ่มเติม ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว หมวด ADV
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Alone แปลว่า คนเดียว โดดเดี่ยว ประเภท N ตัวอย่าง เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยว หมวด N
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า โดยลำพัง, แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า แต่ลำพัง ประเภท ADV ตัวอย่าง ทีนี้ผมรู้แล้วว่าเราต้องสู้ศึกนี้แต่ลำพัง เพิ่มเติม ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว หมวด ADV
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า ลำพัง ประเภท ADV ตัวอย่าง ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง เพิ่มเติม ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น หมวด ADV
 • alone แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ alone แปลว่า เดี่ยว ประเภท ADJ ตัวอย่าง ครอบครัวไทยในปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีแต่พ่อแม่ลูก เพิ่มเติม ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

a night abscess adrift adult Afghan after-part ancient Thai round coin shaped like a grub annals announce announcer antagonist at present

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "alone"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"