ภาษาอังกฤษ

adulterate

ADJ

แปลว่า ซึ่งไม่บริสุทธิ์, ซึ่งถูกเจือปน

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ปลอมปน, เจือปน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์

Posted on by Admin

V

แปลว่า ปลอมปน

ตัวอย่าง ลูกค้าต่างประเทศมักจะตำหนิมาเนืองๆ ว่ามันสำปะหลังอัดเม็ดของไทยที่ส่งออกมักปลอมปนกรวดทรายเป็นจำนวนมาก

เพิ่มเติม เอาของคุณภาพต่ำผสมกับของคุณภาพดี ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของดีทั้งหมด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปลอมปน หมายถึง:

  1. ก. เอาของเลวไปผสมกับของดีเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นของดี.

 ภาพประกอบ

  • adulterate
  • adulterate
  • adulterate

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "adulterate แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"