ภาษาอังกฤษ

adulterant

ADJ

แปลว่า ซึ่งมีสิ่งเจือปน

Posted on by Admin

N

แปลว่า สิ่งเจือปน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • adulterant
  • adulterant

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "adulterant แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"