ภาษาอังกฤษ

admonish

V

แปลว่า ติง

ตัวอย่าง อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

เพิ่มเติม ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง

Posted on by Admin

แปลว่า สั่งเสีย

ตัวอย่าง แม่สั่งเสียลูกๆ ให้ดูแลสวนให้ดีในระหว่างที่แม่ไม่อยู่

เพิ่มเติม บอกให้เข้าใจ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า แนะนำ, ตักเตือน, เตือน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ติง หมายถึง:

  1. ก. ทักไว้, ท้วงไว้.

  2. (ถิ่น-พายัพ, อีสาน) ก. ขยับเขยื้อน, ไหว.

พจนานุกรมไทย สั่งเสีย หมายถึง:

  1. ก. เตือน, กําชับ, บอกให้เข้าใจ, เช่น พอแม่จะออกจากบ้าน ก็สั่งเสียลูกให้ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย; บอกไว้อาลัยในการที่จะจากไป, บอกเป็นการอำลา, เช่น เขาตายโดยไม่ได้สั่งเสียลูกเมีย.

 ภาพประกอบ

  • admonish
  • admonish
  • admonish

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "admonish แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"