ภาษาอังกฤษ

admonish

V

แปลว่า ติง

ตัวอย่าง อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

เพิ่มเติม ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง

แปลว่า สั่งเสีย

ตัวอย่าง แม่สั่งเสียลูกๆ ให้ดูแลสวนให้ดีในระหว่างที่แม่ไม่อยู่

เพิ่มเติม บอกให้เข้าใจ

VT

แปลว่า แนะนำ, ตักเตือน, เตือน

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย admonish

  1. ติง หมายถึง ก. ทักไว้, ท้วงไว้.

 ภาพประกอบ

  • admonish แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ admonish แปลว่า ติง ประเภท V ตัวอย่าง อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย เพิ่มเติม ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง หมวด V
  • admonish แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ admonish แปลว่า สั่งเสีย ประเภท V ตัวอย่าง แม่สั่งเสียลูกๆ ให้ดูแลสวนให้ดีในระหว่างที่แม่ไม่อยู่ เพิ่มเติม บอกให้เข้าใจ หมวด V
  • admonish แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ admonish แปลว่า แนะนำ, ตักเตือน, เตือน ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

a night abscess adrift adult Afghan after-part ancient Thai round coin shaped like a grub annals announce announcer antagonist at present

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "admonish"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"