ภาษาอังกฤษ

absorption

N

แปลว่า การดูดซึม

Posted on by Admin

แปลว่า การหมกมุ่น

Posted on by Admin

แปลว่า การดูดกลืน

ตัวอย่าง น้ำมีคุณสมบัติในการดูดกลืนได้ดี

Posted on by Admin

แปลว่า การรวมเข้าด้วยกัน

Posted on by Admin

แปลว่า การไม่สะท้อนกลับ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • absorption
  • absorption
  • absorption
  • absorption
  • absorption

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "absorption แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"