ภาษาไทย

การหมกมุ่น

N

ภาษาอังกฤษ absorption

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ engrossment

ตัวอย่าง การหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปอาจทำให้กลายเป็นคนเซื่องซึมได้

เพิ่มเติม การฝังใจมุ่งไปทางเดียว

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การหมกมุ่น
  • การหมกมุ่น

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "การหมกมุ่น ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"