ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "abase"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  abase

  แปลว่า ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ

  ประเภท VT

 • 2/3

  abase

  แปลว่า ลดตัว

  เพิ่มเติม เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในฐานะต่ำกว่า

  ประเภท V

 • 3/3

  abase

  แปลว่า ลดเกียรติ

  ตัวอย่าง เขาถือว่าหัวหน้าลดเกียรติเขาที่ให้เขามาทำงานกุลีแบบนี้

  เพิ่มเติม ทำให้ชื่อเสียงฐานะลดต่ำลงกว่าที่เคยเป็น

  ประเภท V

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "abase"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
abase oneselfนอบน้อม, ถ่อมตน
condescendลดตัวลงมา
lowerลดตัวลงไป
lower oneselfลดตัวลงมา
stoopถ่อมตัว, ลดตัว
condescend toลดตัวลงมา, ทำตัวตกต่ำ
deignถ่อมตัวลงมา, ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน