ภาษาไทย

ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

VT

ภาษาอังกฤษ capitalize

Posted on by Admin

VI

ภาษาอังกฤษ capitalize

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
  • ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"