ภาษาอังกฤษ

capitation

N

แปลว่า รัชชูปการ

เพิ่มเติม เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล

Posted on by Admin

แปลว่า ค่าธรรมเนียมต่อคน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รัชชูปการ หมายถึง:

  1. น. เงินช่วยราชการตามที่กําหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล.

 ภาพประกอบ

  • capitation
  • capitation

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "capitation"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"