ภาษาอังกฤษ

capitalist

N

แปลว่า นายทุน

ตัวอย่าง บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง

เพิ่มเติม ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ

แปลว่า คนร่ำรวย

แปลว่า ผู้ลงทุน

แปลว่า ธนบดี

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย capitalist

  1. นายทุน หมายถึง น. ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ.

 ภาพประกอบ

  • capitalist แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ capitalist แปลว่า นายทุน ประเภท N ตัวอย่าง บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง เพิ่มเติม ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ หมวด N
  • capitalist แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ capitalist แปลว่า คนร่ำรวย ประเภท N หมวด N
  • capitalist แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ capitalist แปลว่า ผู้ลงทุน ประเภท N หมวด N
  • capitalist แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ capitalist แปลว่า ธนบดี ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "capitalist"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"