ภาษาไทย

ผู้ลงทุน

N

ภาษาอังกฤษ investor

ตัวอย่าง ตลาดหลักทรัพย์ควรมีมาตราการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย

เพิ่มเติม คนออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ investor

ตัวอย่าง ปัจจุบันผู้ลงทุนมีความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มขึ้น

เพิ่มเติม บุคคลที่ออกเงินหรือแรงงาน เป็นต้น เป็นทุนเพื่อหากำไร

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ capitalist

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้ลงทุน
  • ผู้ลงทุน
  • ผู้ลงทุน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ผู้ลงทุน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"