ภาษาไทย

เสียงต่ำ

N

ภาษาอังกฤษ grave

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ low voice

ตัวอย่าง การรับฟังเสียงสูงจะมีอันตรายมากกว่าการรับฟังเสียงต่ำ

เพิ่มเติม เสียงที่มีระดับต่ำกว่าเสียงปกติ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เสียงต่ำ
  • เสียงต่ำ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เสียงต่ำ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"