ภาษาอังกฤษ

gravel

N

แปลว่า กรวดทราย

ตัวอย่าง กรวดทรายมีลักษณะที่หยาบมาก

Posted on by Admin

แปลว่า ก้อนกรวด, กรวด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • gravel
  • gravel

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gravel"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"