ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "graven"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    graven

    แปลว่า กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา grave

    ประเภท VT

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "graven"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
gottenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get
eatenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
gnawnกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw
goneกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา go
wornกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา wear
lainคำกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา lie