EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

dig one's own grave

V

แปลว่า แพ้ภัยตัว

ตัวอย่าง ไม่นานเขาก็คงแพ้ภัยตัวเข้าสักวันหนึ่งจนได้

เพิ่มเติม เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือนร้อนแก่ตัวเอง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แพ้ภัยตัว หมายถึง:

  1. ก. เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือดร้อนตัวเอง, ให้มีอันเป็นไปเพราะดูถูกดูหมิ่นผู้ใหญ่เป็นต้น.

 ภาพประกอบ

  • dig one's own grave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dig one's own grave แปลว่า แพ้ภัยตัว ประเภท V ตัวอย่าง ไม่นานเขาก็คงแพ้ภัยตัวเข้าสักวันหนึ่งจนได้ เพิ่มเติม เป็นภัยแก่ตัวเอง, เดือนร้อนแก่ตัวเอง หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "dig one's own grave"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"