ภาษาไทย

เนื่องจาก, เพราะว่า

CONJ

ภาษาอังกฤษ as

IDM

ภาษาอังกฤษ in consequence (of)

ภาษาอังกฤษ on account of

ภาษาอังกฤษ by virtue of

ภาษาอังกฤษ in view of

PREP

ภาษาอังกฤษ owing to

 ภาพประกอบ

  • เนื่องจาก, เพราะว่า ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก, เพราะว่า แปลว่า as ประเภท CONJ หมวด CONJ
  • เนื่องจาก, เพราะว่า ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก, เพราะว่า แปลว่า in consequence (of) ประเภท IDM หมวด IDM
  • เนื่องจาก, เพราะว่า ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก, เพราะว่า แปลว่า on account of ประเภท IDM หมวด IDM
  • เนื่องจาก, เพราะว่า ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก, เพราะว่า แปลว่า by virtue of ประเภท IDM หมวด IDM
  • เนื่องจาก, เพราะว่า ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก, เพราะว่า แปลว่า owing to ประเภท PREP หมวด PREP
  • เนื่องจาก, เพราะว่า ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก, เพราะว่า แปลว่า in view of ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

a night abscess adrift adult Afghan after-part annals announce announcer antagonist as at present

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เนื่องจาก, เพราะว่า"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"