ภาษาอังกฤษ

by virtue of

ADV

แปลว่า โดยอาศัยอำนาจ

ตัวอย่าง ข้อบังคับดังกล่าวเป็นข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

Posted on by Admin

IDM

แปลว่า เนื่องจาก, เพราะว่า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • by virtue of
  • by virtue of

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "by virtue of"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"