ภาษาไทย

อ้าปากค้างด้วยความตกใจ

ADV

ภาษาอังกฤษ agape

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ agape

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
  • อ้าปากค้างด้วยความตกใจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อ้าปากค้างด้วยความตกใจ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"