ภาษาไทย

อย่างช้า ๆ

ADJ

ภาษาอังกฤษ adagio

Posted on by Admin

ADV

ภาษาอังกฤษ adagio

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างช้า ๆ
  • อย่างช้า ๆ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่างช้า ๆ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"