ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "adage"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    adage

    แปลว่า ภาษิต, คติพจน์, สุภาษิต

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "adage"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
proverbภาษิต, สุภาษิต, คำพังเพย
sayingสุภาษิต, คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า
sawสุภาษิตโบราณ, คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์