ภาษาไทย

สรุป

VT

ภาษาอังกฤษ abstract

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ sum up

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ sum up

ตัวอย่าง นักวิจัยสรุปว่า การขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด

เพิ่มเติม รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง

Posted on by Admin

ADV

ภาษาอังกฤษ concisely

ตัวอย่าง นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม

เพิ่มเติม รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สรุป
  • สรุป
  • สรุป
  • สรุป

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สรุป ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"