ภาษาไทย

สรรเสริญ

V

ภาษาอังกฤษ praise

ตัวอย่าง ประชาชนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาทำให้กับสังคม

เพิ่มเติม กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ acclaim

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สรรเสริญ หมายถึง:

  1. [สันเสิน, สันระเสิน] ก. กล่าวคํายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น สรรเสริญพระพุทธคุณ, กล่าวคําชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอคุณความดี เช่น สรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, สรเสริญ ก็ใช้.

 ภาพประกอบ

  • สรรเสริญ
  • สรรเสริญ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สรรเสริญ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"