ภาษาไทย

ปราศรัย

V

ภาษาอังกฤษ greet

ตัวอย่าง นายกรัฐมนตรีกำลังปราศรัยกับทูตานุทูต

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ address

ตัวอย่าง หัวหน้าพรรคเดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วยเพื่อช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ address

Posted on by Admin

N

ภาษาอังกฤษ speech

ตัวอย่าง คำปราศรัยของท่านนายกเป็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปราศรัย หมายถึง:

  1. [ปฺราไส] น. การพูดด้วยไมตรีจิต, การแสดงอัชฌาสัยในระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน; คําปรารภ. ก. พูดด้วยไมตรีจิต, พูดแสดงอัชฌาสัยระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยหรือผู้ที่เสมอกัน; ปรารภ. (ส. ปฺรศฺรย).

 ภาพประกอบ

  • ปราศรัย
  • ปราศรัย
  • ปราศรัย
  • ปราศรัย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปราศรัย ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"