• 1

    address label

    แปลว่า ใบปะหน้า

    ตัวอย่าง ผู้ส่งจะต้องเขียนชื่อที่อยู่บนใบปะหน้าให้ชัดเจน เพื่อส่งถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน

    เพิ่มเติม แผ่นกระดาษที่เขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ ปิดบนหีบห่อสิ่งของที่จะส่งไปยังผู้รับ

    ประเภท N

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม