ภาษาไทย

ท้ายสุด

ADV

ภาษาอังกฤษ finally

ตัวอย่าง ทนายจำเลยมีความพยายามดึงเรื่องเอาไว้จนท้ายสุดไม่สามารถเจรจากันได้

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ last

ตัวอย่าง เขาอยู่ตอนท้ายสุดของขบวนแห่

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ aftermost

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ sternmost

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ท้ายสุด
  • ท้ายสุด
  • ท้ายสุด
  • ท้ายสุด

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ท้ายสุด ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"