ภาษาไทย

ทำให้ได้มาตรฐาน, ทำให้ได้ดังใจต้องการ

IDM

ภาษาอังกฤษ bring up to standard

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bring up to scratch

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bring up to the mark

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้ได้มาตรฐาน, ทำให้ได้ดังใจต้องการ
  • ทำให้ได้มาตรฐาน, ทำให้ได้ดังใจต้องการ
  • ทำให้ได้มาตรฐาน, ทำให้ได้ดังใจต้องการ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้ได้มาตรฐาน, ทำให้ได้ดังใจต้องการ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"