ภาษาไทย

จับกุม

V

ภาษาอังกฤษ arrest

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือได้

เพิ่มเติม จับยึดตัวเอาไว้

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ capture

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จับกุม หมายถึง:

  1. ก. เกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี เช่น จับกุมผู้ร้าย, (กฎ) เกาะกุมตัวไว้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย, จับ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • จับกุม
  • จับกุม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จับกุม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"