ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "wabble"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  wabble

  แปลว่า แกว่งไปแกว่งมา, สั่นไปมา, สั่น

  ประเภท VI

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  wabble

  แปลว่า ทำให้แกว่งไปแกว่งมา, ทำให้สั่นไปมา, ทำให้สั่น

  ประเภท VT