ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "wack"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    wack

    แปลว่า คนนิสัยประหลาด (คำสแลง), คนที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale