ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "wackiness"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    wackiness

    แปลว่า การมีนิสัยประหลาด

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "wackiness"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
peculiarityพฤติกรรมประหลาด, นิสัยประหลาด
characterคนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร, คนแปลก, คนนิสัยประหลาดๆ
peculiarlyอย่างแปลกประหลาด, อย่างประหลาด
habituallyเป็นนิสัย
get intoเริ่มมีนิสัย, เริ่มติดนิสัย
peculiarประหลาด, แปลกประหลาด
hobนิสัยเจ้าเล่ห์, นิสัยซุกซน
freakประหลาด
be strangeน่าประหลาด