ภาษาอังกฤษ take-away, take away

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

take-away

N

แปลว่า อาหารสำเร็จรูป, ร้านอาหารที่ขายอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารที่ห่อกลับบ้านได้

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ

take away

PHRV

แปลว่า เอาออก, ออกจาก

Posted on by Admin

แปลว่า พาไปที่อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า ระงับ, ยับยั้ง

Posted on by Admin

แปลว่า ห่ออาหารกลับ, ซื้ออาหารกลับ

Posted on by Admin

แปลว่า เอาออกไป, ย้ายออกไป

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้น้อยลง, หักออก

Posted on by Admin

V

แปลว่า เชิด

ตัวอย่าง นายธนาคารเชิดเงิน 200 ล้านหลบหนีไป

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เชิด หมายถึง:

  1. ก. ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น เชิดหน้า เชิดอก; โดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน ในคําว่า ถูกเชิด. ว. ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น ปากเชิด จมูกเชิด หน้าเชิด. น. ชื่อเพลงไทยประเภทหนึ่ง ใช้บรรเลงในการแสดงกิริยาไปมาอย่างรวดเร็วหรือการเดินทางระยะไกล เรียกว่า เพลงเชิด เช่น เชิดกลอง เชิดฉิ่ง เชิดฉาน เชิดนอก; ท่าโขนท่าหนึ่ง.

ภาพประกอบ

  • take-away
  • take away
  • take away
  • take away
  • take away
  • take away
  • take away
  • take away

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "take-away แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"