ภาษาอังกฤษ take-away, take away

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

take-away

N

แปลว่า อาหารสำเร็จรูป, ร้านอาหารที่ขายอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารที่ห่อกลับบ้านได้

ภาษาอังกฤษ

take away

V

แปลว่า เชิด

ตัวอย่าง นายธนาคารเชิดเงิน 200 ล้านหลบหนีไป

PHRV

แปลว่า เอาออก, ออกจาก

แปลว่า พาไปที่อื่น

แปลว่า ระงับ, ยับยั้ง

แปลว่า ห่ออาหารกลับ, ซื้ออาหารกลับ

แปลว่า เอาออกไป, ย้ายออกไป

แปลว่า ทำให้น้อยลง, หักออก

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย take-away

  1. เชิด หมายถึง ก. ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น เชิดหน้า เชิดอก; โดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน ในคําว่า ถูกเชิด. ว. ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น ปากเชิด จมูกเชิด หน้าเชิด. น. ชื่อเพลงไทยประเภทหนึ่ง ใช้บรรเลงในการแสดงกิริยาไปมาอย่างรวดเร็วหรือการเดินทางระยะไกล เรียกว่า เพลงเชิด เช่น เชิดกลอง เชิดฉิ่ง เชิดฉาน เชิดนอก; ท่าโขนท่าหนึ่ง.

 ภาพประกอบ

  • take-away แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take-away แปลว่า อาหารสำเร็จรูป, ร้านอาหารที่ขายอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารที่ห่อกลับบ้านได้ ประเภท N หมวด N
  • take-away แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take away แปลว่า เชิด ประเภท V ตัวอย่าง นายธนาคารเชิดเงิน 200 ล้านหลบหนีไป หมวด V
  • take-away แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take away แปลว่า เอาออก, ออกจาก ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • take-away แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take away แปลว่า พาไปที่อื่น ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • take-away แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take away แปลว่า ระงับ, ยับยั้ง ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • take-away แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take away แปลว่า ห่ออาหารกลับ, ซื้ออาหารกลับ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • take-away แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take away แปลว่า เอาออกไป, ย้ายออกไป ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • take-away แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ take away แปลว่า ทำให้น้อยลง, หักออก ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

take away from tape recorder teacher thing threaten tolerate train transmitter tribute typewriter

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "take-away"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"