EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

stride

N

แปลว่า การก้าวหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า การเดินก้าวยาวๆ, จังหวะการก้าวยาวๆ

Posted on by Admin

V

แปลว่า สาวเท้า

ตัวอย่าง เค้าฝนกำลังมาพวกเราจึ้งต้องสาวเท้าให้ถึงที่หมายโดยเร็ว

เพิ่มเติม เร่งฝีเท้าให้เร็ว, เดินอย่างรวดเร็ว

Posted on by Admin

แปลว่า สาวก้าว

ตัวอย่าง ฉันสาวก้าวเดินผ่านป่าช้าอย่างเร่งรีบให้มันพ้นๆ ไปเสียที

เพิ่มเติม ก้าวยาวอย่างรวดเร็ว, เดินไปอย่างเร่งรีบ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ก้าวข้าม, เดินข้าม, เดินคร่อม

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เดินก้าวยาวๆ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สาวก้าว หมายถึง:

  1. ก. ก้าวยาวอย่างเร็ว, เดินเร็ว.

พจนานุกรมไทย สาวเท้า หมายถึง:

  1. ก. ก้าวยาว ๆ เร่งฝีเท้าให้เร็ว.

 ภาพประกอบ

  • stride แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stride แปลว่า การก้าวหน้า ประเภท N หมวด N
  • stride แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stride แปลว่า สาวเท้า ประเภท V ตัวอย่าง เค้าฝนกำลังมาพวกเราจึ้งต้องสาวเท้าให้ถึงที่หมายโดยเร็ว เพิ่มเติม เร่งฝีเท้าให้เร็ว, เดินอย่างรวดเร็ว หมวด V
  • stride แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stride แปลว่า สาวก้าว ประเภท V ตัวอย่าง ฉันสาวก้าวเดินผ่านป่าช้าอย่างเร่งรีบให้มันพ้นๆ ไปเสียที เพิ่มเติม ก้าวยาวอย่างรวดเร็ว, เดินไปอย่างเร่งรีบ หมวด V
  • stride แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stride แปลว่า ก้าวข้าม, เดินข้าม, เดินคร่อม ประเภท VT หมวด VT
  • stride แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stride แปลว่า เดินก้าวยาวๆ ประเภท VI หมวด VI
  • stride แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stride แปลว่า การเดินก้าวยาวๆ, จังหวะการก้าวยาวๆ ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "stride"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"