EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

stick

N

แปลว่า ไม้เรียว

ตัวอย่าง นักเรียนถูกครูทำโทษด้วยไม้เรียว

เพิ่มเติม ไม้ปลายเรียวเล็กคล้ายไม้แส้สำหรับตีเด็ก

แปลว่า ไม้เท้า

แปลว่า คัน

ตัวอย่าง นำธนูมาเจาะรูให้เป็นสี่เหลี่ยมกึ่งกลางคันให้พอดีกับเดือยสี่เหลี่ยมที่ยื่นออกมา

เพิ่มเติม สิ่งที่มีลักษณะยาวทำด้วยไม้ สำหรับปักหรือถือ

V

แปลว่า ติด

ตัวอย่าง ลูกๆ ชอบเอาสติกเกอร์การ์ตูนมาติดที่ตู้เย็นจนเต็มไปหมด

เพิ่มเติม ผนึก เช่น ติดแสตมป์ ติดประกาศ ติดกาว

แปลว่า แปะ

ตัวอย่าง เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ

เพิ่มเติม เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว

แปลว่า แหมะ

ตัวอย่าง เขาแหมะหมากฝรั่งเข้าไว้ใต้โต๊ะ

เพิ่มเติม วางทิ้งไว้พลางก่อน

แปลว่า ตรัง

เพิ่มเติม อาการที่ติดหรือแนบอยู่

แปลว่า คา

ตัวอย่าง ลูกขนไก่คาอยู่บนกิ่งมะม่วง ยังไม่มีใครปีนขึ้นไปเก็บลงมา

แปลว่า ปัก

ตัวอย่าง เมื่อพวกนัดท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่แคมป์แล้ว พวกผู้ชายก็ช่วยกันปักเตนท์เพื่อเป็นที่พักอาศัยกัน

เพิ่มเติม ฝังลงให้ติดอยู่

VT

แปลว่า แทง

VI

แปลว่า แทง

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย stick

 1. ไม้เรียว หมายถึง น. ไม้ปลายเรียวเล็กคล้ายไม้แส้สําหรับตีเด็ก.

 ภาพประกอบ

 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า ไม้เรียว ประเภท N ตัวอย่าง นักเรียนถูกครูทำโทษด้วยไม้เรียว เพิ่มเติม ไม้ปลายเรียวเล็กคล้ายไม้แส้สำหรับตีเด็ก หมวด N
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า ติด ประเภท V ตัวอย่าง ลูกๆ ชอบเอาสติกเกอร์การ์ตูนมาติดที่ตู้เย็นจนเต็มไปหมด เพิ่มเติม ผนึก เช่น ติดแสตมป์ ติดประกาศ ติดกาว หมวด V
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า แปะ ประเภท V ตัวอย่าง เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ เพิ่มเติม เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว หมวด V
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า แทง ประเภท VT หมวด VT
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า แทง ประเภท VI หมวด VI
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า ไม้เท้า ประเภท N หมวด N
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า แหมะ ประเภท V ตัวอย่าง เขาแหมะหมากฝรั่งเข้าไว้ใต้โต๊ะ เพิ่มเติม วางทิ้งไว้พลางก่อน หมวด V
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า ตรัง ประเภท V เพิ่มเติม อาการที่ติดหรือแนบอยู่ หมวด V
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า คัน ประเภท N ตัวอย่าง นำธนูมาเจาะรูให้เป็นสี่เหลี่ยมกึ่งกลางคันให้พอดีกับเดือยสี่เหลี่ยมที่ยื่นออกมา เพิ่มเติม สิ่งที่มีลักษณะยาวทำด้วยไม้ สำหรับปักหรือถือ หมวด N
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า คา ประเภท V ตัวอย่าง ลูกขนไก่คาอยู่บนกิ่งมะม่วง ยังไม่มีใครปีนขึ้นไปเก็บลงมา หมวด V
 • stick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ stick แปลว่า ปัก ประเภท V ตัวอย่าง เมื่อพวกนัดท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่แคมป์แล้ว พวกผู้ชายก็ช่วยกันปักเตนท์เพื่อเป็นที่พักอาศัยกัน เพิ่มเติม ฝังลงให้ติดอยู่ หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

bamboo stick salted select sign skull slender speech spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "stick"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"