EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

shake hands

V

แปลว่า จับมือ

ตัวอย่าง มือของปู่ก็ค่อยๆ เลื่อนมาจับมือของอาเบที่ขอบแคร่

เพิ่มเติม ทำให้มือของผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตนเพื่อแสดงมิตรไมตรีหรือเพื่อยึดไว้

Posted on by Admin

แปลว่า สัมผัสมือ

ตัวอย่าง เขาสัมผัสมือกับนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อแสดงความเป็นมิตรด้วย

เพิ่มเติม อาการที่เอามือมาจับกันไว้เพื่อแสดงการทักทายตามธรรมเนียมเป็นต้น

Posted on by Admin

IDM

แปลว่า จับมือทักทาย, ทักทาย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จับมือ หมายถึง:

  1. ก. ทักทายตามธรรมเนียมตะวันตกโดยบุคคล ๒ คน ประสานมือขวาของกันและกันแล้วเขย่า, เรียกอาการที่ครูสอนโดยจับมือผู้เริ่มเรียนให้ทำตามในการสอนบางวิชาเช่น ฟ้อนรำ ดนตรี หรืองานฝีมือบางอย่าง เช่น จับมือรำ จับมือตีระนาด, โดยปริยายหมายถึงร่วมมือกัน เช่น ชาวบ้านจับมือกันพัฒนาแหล่งน้ำ.

 ภาพประกอบ

  • shake hands แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shake hands แปลว่า จับมือ ประเภท V ตัวอย่าง มือของปู่ก็ค่อยๆ เลื่อนมาจับมือของอาเบที่ขอบแคร่ เพิ่มเติม ทำให้มือของผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตนเพื่อแสดงมิตรไมตรีหรือเพื่อยึดไว้ หมวด V
  • shake hands แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shake hands แปลว่า สัมผัสมือ ประเภท V ตัวอย่าง เขาสัมผัสมือกับนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อแสดงความเป็นมิตรด้วย เพิ่มเติม อาการที่เอามือมาจับกันไว้เพื่อแสดงการทักทายตามธรรมเนียมเป็นต้น หมวด V
  • shake hands แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shake hands แปลว่า จับมือทักทาย, ทักทาย ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "shake hands"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"